Q-kullen BPH

9 augusti 2020 genomförde nästan hela Q-kullen (7 av 8) BPH, beteende- och personlighetsbeskrivning. Det var jätteroligt att så många kom och deltog och vi är väldigt glada över att vi/någon av oss fick se när hundarna genomförde sina mentalbeskrivningar. Det är mycket värdefullt för oss! P g a läget kring Covid-19 så anordnade vi inte någon valpträff utöver BPH:t.

Q-kullen, medelvärde av sammanfattande beskrivning BPH

I parentes står rasens nuvarande medelvärde.

Moment 1: Främmande person
Glad i främmande människor                          3, 1, 2, 2, 2, 2, 1 = 1,9 (1,9)
Trygg                                                                    4, 3, 4, 4, 4, 4, 4 = 3,9 (3,1)

Moment 2: Föremålslek
Energisk                                                               3, 3, 3, 3, 3, 3, 2 = 2,9 (2,4)
Lekfull                                                                  4, 3, 3, 1, 4, 3, 0 = 2,6 (2,0)

Moment 3: Matintresse
Energisk                                                               3, 2, 1, 1, 2, 3, 1 = 1,9 (2,0)

Moment 4: Överraskning
Nyfiken                                                                4, 3, 2, 2, 4, 4, 2 = 3,0 (2,2)
Arg                                                                        1, 1, 2, 2, 1, 0, 0 = 1,0 (0,6)
Trygg                                                                    3, 3, 2, 3, 3, 3, 2 = 2,7 (2,6)

Moment 5: Skrammel
Nyfiken                                                                4, 4, 3, 4, 3, 3, 2 = 3,3 (2,7)
Trygg                                                                    4, 4, 3, 3, 3, 4, 3 = 3,4 (3,3)

Moment 6: Närmande person
Glad i främmande människor                          2, 1, 1, 2, 2, 2, 1 = 1,6 (1,7)
Arg                                                                        1, 2, 2, 0, 0, 0, 0 = 0,7 (0,6)
Trygg                                                                    2, 3, 3, 4, 4, 4, 4 = 3,4 (2,8)

Moment 7: Underlag              
Trygg                                                                    3, 1, 0, 1, 4, 4, 4 = 2,4 (2,8)

Moment 8: Skott
Trygg                                                                    4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 = 4,0 (3,6)

Över alla moment
Energisk                                                               3, 3, 4, 2, 3, 3, 2 = 2,9 (2,5)
Positiv attityd                                                      4, 3, 3, 3, 3, 3, 2 = 3,0 (2,7)

Övrigt
Ljudlig                                                                   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 = 0 (0,2)
Arg                                                                        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 = 0 (0)